Meijer Oude Lashof

Utiliteitsbouw

Kennis, ervaring, flexibiliteit en deskundigheiD

Als hoofdaannemer bouwen wij in rechtstreekse opdracht van particulieren, maar ook van het bedrijfsleven. Daarbij kan het o.a. gaan om nieuwbouw van bedrijven en stallen. Indien nodig worden onderaannemers ingeschakeld. Daarvoor maken we gebruik van collega- bedrijven die voldoen aan de door ons gestelde eisen.

We houden zelf de regie in handen en blijven dus het aanspreekpunt voor onze opdrachtgevers. Door veelvuldig overleg houden we de vinger aan de pols en zijn we in staat om ook tijdens het bouwproces (eventuele) veranderingen door te voeren.

De wensen en eisen van de opdrachtgever zijn voor ons het uitgangspunt. De toegevoegde waarde zit 'm in onze kennis, ervaring, flexibiliteit en deskundigheid. Hierdoor zijn we niet alleen in uitvoerend opzicht een betrouwbare partner, maar kunnen we ook zorgen voor een optimale begeleiding en advisering; vanaf het eerste contact tot en met de oplevering.

Afbeeldingen

Video